تبلیغات
پشت کنکوری ها

عزت

ارسال شده توسط حامد رزمدیده

خداوندا؛
 بدانسان که در چشم مردم بر مقام من می افزایی؛
 در چشم من از مقامم بکاه؛
 و به میزان عزتی که در اجتماع به من ارزانی می فرمایی؛
 مرا با ذلت نهانی من آشنا ساز؛
 تا شخصیت خویش را هرگز فراموش نکنم و پای از گلیم خود قدمی فراتر نگذارم.

-----------------------

وبدان ای انسان؛

آنجا که جاده ای برای سواری نیست نیازی به داشتن اتومبیل نیست.