تبلیغات
پشت کنکوری ها

رسم زمونه

ارسال شده توسط حامد رزمدیده

نمیدانم این چه رسمیست که هر کس عزیز ما می شود خدا آن رابر می چیند.

بازم خدا یک گل دیگرو از رو زمین چید؛مامان بزرگ محمدورضا؛که فکر کنم یه ماهی تو کما بود دیروز فوت کرد؛امروز هم خاک سپاری شد.نمیدونم این قانون خدا خوبه یا بد؛ولی هر چی هست مال خداست؛روح این مادر بزرگ شاد؛و محمدورضا به شما هم تسلیت میگم.