تبلیغات
پشت کنکوری ها

اینم کلش برا اهلش

ارسال شده توسط حامد رزمدیده

میتوانید بر روی هریك كلیك سمت راست موس را فشار داده و گزینه save target as  را انتخاب نمائید و در مسیر مورد نظر خود در هارد كامپیوترتان آنها را ذخیره نمائید :  سوالات سال 1386   :

سوالات اختصاصی كنكور ریاض و فنی      سوالات عمومی كنكور ریاضی        جواب عمومی         جواب اختصاصی

سوالات اختصاصی كنكور هنر                         سوالات عمومی هنر                                    جواب   كنكور  هنر    

سوالات اختصاصی  كنكور تجربی           سوالات عمومی تجربی             جواب عمومی              جواب  اختصاصی        

سوالات اختصاص كنكور زبان                    سوالات عمومی كنكور زبان                         جواب كنكور  زبان

----------------------

سوالات سال 1385   :

سوالات اختصاص كنكور ریاضی و فنی            سوالات عمومی كنكور  ریاضی                جواب كنكور  ریاضی و فنی

     

سوالات اختصاص1 كنكور هنر      سوالات اختصاص2 كنكور هنر        سوالات عمومی هنر           جواب كنكور  هنر

سوالات اختصاص كنكور زبان                    سوالات عمومی كنكور زبان                         جواب كنكور  زبان

سوالات اختصاصی1 كنكور تجربی        سوالات اختصاصی 2تجربی       سوالات عمومی تجربی           جواب كنكور تجربی