تبلیغات
پشت کنکوری ها

خبر آمد خبری در راه است

ارسال شده توسط محمد قنبری

امروز که بیش تر مردم شاد بودن دل من گرفته بود نمی دونم چرا شاید به خاطر تنهایی آقا شایدم به خاطر خودم نمی دونم... اما حس خاصی بود یه حس غریب... حرف دیگه ای به جز دعا برای ظهور آقا و یه بیت شعر ندارم :

ای که در کوچه معشوقه ما میگذری  

بر حذر باش که سر می شکند دیوارش

یا حق ما رفتیم مشهد