تبلیغات
پشت کنکوری ها

eyes to eyes

ارسال شده توسط حامد رزمدیده

چشم من بیا منو یاری بکن
گونه هام خشکیده شد کاری بکن
غیر گریه مگه کاری میشه کرد
کاری از ما نمیاد زاری بکن
اون که رفته دیگه هیچ وقت نمی یاد
تا قیامت دل من گریه می خواد
هر چی دریا رو زمین داره خدا
با تموم ابرای اسمونا
کاشکی می داد همه را به چشم من
تا چشام به حال من گریه کنن

------------------------------------------
دل هیشکی مثل من غم نداره
مثل من غربت و ماتم نداره
حالا که گریه دوای دردم
چرا چشمام اشکشو کم می یاره

---------------------------------
خورشید روشن ما را دزدیدند
زیر اون ابرای سنگین کشیدند
همه جا رنگ سیاه و ماطم
فرصت موندنم خیلی کمه

 
لب بسته سینه غرق به خون 
قصه موندن ادم همینه

     " تو می دانی که انسان بودن و ماندن چه دشوار است !
    چه زجری می کشد انکس که انسان است و از
احساس  سر شار است !!!!!!!