تبلیغات
پشت کنکوری ها

سلام

ارسال شده توسط رضا نیکزاد

سلامی دوبارهSmileyبه همه دوستان جیگر خودم. امیدوارم خوب باشین. یه متن قشنگ. حتماْ بخونین.

روزی دروغ به حقیقت گفت: میل داری به دریا برویم و با هم شنا كنیم؟Smiley

حقیقت ساده لوح پذیرفت و گول خورد. آن دو با هم به كنار ساحل رفتند ، وقتی به ساحل رسیدند حقیقت لباسهایش را در آورد. دروغ حیله گر لباسهای او را پوشید و رفت.

از آن روز همیشه حقیقت عریان و زشت است ، اما دروغ در لباس حقیقت با ظاهری آراسته نمایان می شود.